Dit zijn de trends en uitdagingen voor HR komend jaar

De Covid-19 pandemie houdt de wereld nog altijd in haar greep. De omgeving van organisaties verandert daardoor in een razend tempo. En er zijn een aantal structurele veranderingen aan de gang die een grote impact hebben op onze arbeidsmarkt. In het jaarlijks onderzoek HR-Trends 2021-2022 van Berenschot worden al deze ontwikkelingen in kaart gebracht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten geven we inzicht in de huidige situatie en toekomst van HR.

Ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid en talent management is de topprioriteit binnen HR-beleid gebleven. Digitalisering wordt daarnaast als dé sleutel gezien voor de toekomst. De praktische vertaalslag naar een digitale en transparante organisatie blijkt alleen weerbarstig. Dus hoe richt je jouw organisatie en HR-beleid op een toekomstbestendige manier in? En wat zijn de HR-trends in 2022 waar je rekening mee moet houden? 

HR trends dit jaar:

Digitalisering, scholing en ontwikkeling belangrijke thema’s voor de toekomst

In 2019 -2020 (het pre-coronatijdperk)  domineerde werving en selectie de HR-beleidsagenda. Sinds 2021 is de focus verschoven naar ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid en talent management. Het draait dus steeds meer om het behouden, gemotiveerd en inzetbaar houden van bestaande medewerkers, in plaats van het werven van nieuwe medewerkers. Dit komt onder andere door de huidige, krappe arbeidsmarkt.

Toch blijft ook werving en selectie een grote prioriteit voor HR-managers. Het staat op nummer drie van het prioriteitenlijstje. Vorig jaar was dat nog plek twee. Verzuim en arbeidsomstandigheden is daarentegen van plek drie opgeklommen naar plek twee, blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot. Digitale ondersteuning van HR-processen handhaaft zich op plek vier. Dit in verband met de grote schaal waarop medewerkers voorlopig nog op afstand digitaal werken. Een Document Management Systeem helpt bij het optimaliseren en automatiseren van HR-processen, zodat je in de toekomst je taken sneller en beter kunt uitvoeren.

Digitalisering belangrijke HR trend 2021 – 2022

Tijdens de pandemie moesten we massaal thuiswerken, waardoor een snelle digitaliseringsslag voor veel organisaties nodig was. Organisaties die voorheen afwachtend tegenover digitalisering stonden, werden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Er was geen ontkomen meer aan.

De uitspraak van de CEO van Microsoft dat zij in twee maanden tijd twee jaar digitale transformatie doorgemaakt hebben, is tekenend voor de ontwikkeling die veel organisaties hebben doorgemaakt.

Strategisch thema binnen directie
Uit het onderzoek blijkt dat digitalisering één van de strategische onderwerpen is die het meeste aan bod komen in de directiekamer, samen met innovatie en de arbeidsmarkt. De vertaalslag van digitalisering naar het HR-beleid lijkt echter ver te zoeken. De impact van digitalisering op het personeelsbeleid daalt in 2021 zelfs naar de één-na-laatste plaats op de prioriteitenlijst. En dat terwijl robotisering de trend is die veel impact heeft op de wereld van morgen.  Het blijkt vooralsnog dus een uitdaging om de strategie om te vormen naar een praktische invulling van digitalisering en automatisering.

Digitale ondersteuning HR-processen
Hoewel digitalisering nog geen topprioriteit vormt op de HR-agenda, zien we wel aandacht voor de digitale ondersteuning van HR-processen. Vorig jaar was dit één van de sterkste stijgers door de impact van de pandemie en het thuiswerken. Nu handhaaft het zich op plek vier in het prioriteitenlijstje. Het blijft dus een belangrijk punt van aandacht voor organisaties om HR-processen zo goed mogelijk te faciliteren.

Een goede manier om dit in te richten is met een Document Management Systeem, zoals DigiOffice. Personeelsinformatie is vaak opgeslagen op meerdere plekken en in verschillende systemen. Het ontbreekt dan aan een totaaloverzicht. Met een Document Management Systeem werk je vanuit één centraal systeem waar alle informatie en documenten aan toegevoegd, verwerkt, uitgelezen en gearchiveerd kunnen worden. En door middel van geautomatiseerde werkstromen zorg je ervoor dat veel handmatige handelingen niet meer nodig zijn. Daardoor heb je een kleinere foutmarge en krijg je meer gedaan in minder tijd. In de huidige, krappe arbeidsmarkt is dat onmisbaar. Je kunt je eigen medewerkers namelijk efficiënter inzetten en zij zullen zich ook meer kunnen richten op hun kerntaken.

Daarnaast richt je een Document Management Systeem eenvoudig in volgens de meest recente Europese privacywetgeving, de AVG. Op HR-afdelingen is er een grote hoeveelheid persoonsgegevens en de privacy van je medewerkers moet gewaarborgd worden. Het is dan ideaal om een systeem te hebben die de eisen uit de wetgeving faciliteert en informatie op de juiste manier beveiligt.

Scholing & ontwikkeling

Hoe zet je medewerkers veelzijdiger in en help je hen zich beter te ontwikkelen? Nog wat meer dan de afgelopen jaren ligt de focus niet alleen op het vinden van nieuwe medewerkers, maar juist op het behouden, gemotiveerd en inzetbaar houden van bestaande medewerkers. Dit heeft alles te maken met de huidige, krappe arbeidsmarkt en de onzekere tijden waarin we leven. Mensen zijn dan minder snel geneigd om van baan te wisselen.

Doordat er meer energie wordt gestoken in het behouden van medewerkers, is er een daling zichtbaar in organisaties die hier moeite mee hebben. In 2020 voorspelde 40% van de respondenten dat ze in 2021 problemen zouden hebben om personeel te behouden. Dat blijkt mee te vallen. Dit jaar gaf namelijk maar 21% aan daadwerkelijk moeite te hebben met het behouden van personeel.

Organisaties hebben dit onder andere gerealiseerd door te investeren in een opleidings- of loopbaanprogramma, meer aandacht te hebben voor exitinterviews en meer keuzevrijheid met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.

De effecten van Covid-19 op de HR-agenda

Wat is het effect van Covid-19 op de huidige verwachtingen van HR-professionals in Nederland? In hoeverre zijn de prioriteiten op de HR-agenda nog aan veranderingen onderhevig, als gevolg van de crisis en (blijvende) nieuwe werkvormen?

De coronacrisis is er één van de buitencategorie. Daardoor was de verwachting vorig jaar dat er grote verschuivingen zouden zijn op het gebied van beleidsthema’s die de HR-agenda zouden gaan bepalen. Het bleek uiteindelijk mee te vallen. De top drie is vrijwel ongewijzigd gebleven. Welke HR-thema’s hebben dankzij de pandemie een hogere prioriteit gekregen?

  • Verzuim/arbeidsomstandigheden/gezondheidsbeleid: de hogere prioriteit voor dit thema kan worden toegeschreven aan de thuiswerksituatie en de zorg omtrent gezondheid door de pandemie.
  • Digitale ondersteuning van HR-processen: het werken op afstand vraagt om een digitaliseringsslag voor veel organisaties. Hierdoor is het belang van digitale ondersteuning van HR-processen toegenomen de afgelopen jaren.
  • Privacy en dataveiligheid: op dit moment wordt er op grote schaal buiten de veilige kantooromgeving gewerkt. Privacy en dataveiligheid heeft daardoor een extra dimensie gekregen en moet ook gerealiseerd worden buiten het kantoor.

Is hybride werken de toekomst?

Ten slotte is er onderzocht wat de visie van de respondenten is over wat te doen ná de pandemie. Zijn er bijvoorbeeld maatregelen die blijvend doorgevoerd worden? Met respectievelijk 82% en 73% zijn (gedeeltelijk) thuiswerken en online vergaderen twee maatregelen die een permanent karakter hebben. Als het verplichte thuiswerken verdwijnt, komt het vraagstuk van plaats- en tijdonafhankelijk werken op de agenda. ‘Hybride werken’ is inmiddels een begrip geworden en kan een uitkomst hiervoor zijn.

Uit een onderzoek van FNV onder meer dan 5000 leden blijkt dat het voor medewerkers absoluut geen vanzelfsprekendheid is om volledig terug te keren naar kantoor. Slechts 10% wil helemaal terug naar kantoor, 20% wil definitief afscheid nemen van het kantoor als werkplek en 70% zoekt de mogelijkheid om werken op kantoor af te wisselen met werken op afstand.

De werkgever zal een afweging moeten maken tussen individuele- en groepsbelangen. Veel werk is afhankelijk van samenwerking. De vraag is dan hoe dit het beste gefaciliteerd kan worden. Een factor om mee te nemen in deze overweging is dat autonomie erg hoog scoort als het gaat om tevredenheid in het werk. Dit houdt dus in dat je zelf kunt bepalen hoe en wanneer je werkt.

Welke vorm werken na de pandemie ook gaat krijgen, de verwachting is dat thuiswerken blijvend zijn sporen heeft nagelaten. Teruggaan naar onze oude manier van werken is geen vanzelfsprekendheid. 

Aan de slag met HR-trends in 2021 en 2022

2022 wordt een bewogen jaar. De markt is volop in beweging. Het voorkomen van verzuim en verbeteren van de arbeidsomstandigheden blijft een uitdaging, gezien de intensiteit waarmee wordt thuisgewerkt én de besmettingsrisico’s die vooralsnog aan de orde zijn.

Tegelijkertijd vraagt de digitalisering net zoveel aandacht, zodat de HR-processen niet onnodig door de lockdown beïnvloed worden. En zodat je de mensen in je organisatie optimaal benut. Mensen zijn schaars, dus zet ze efficiënt in. Laat ze geen onnodige, handmatige handelingen uitvoeren, maar zorg ervoor dat ze zich kunnen focussen op hun kerntaken. Een hele kluif. Dit vraagt om planning, organisatie en overzicht.

Een document management systeem helpt je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan de slag te gaan met de HR-trends. In dit artikel lees je meer over hoe je je processen automatiseert met digitale workflows. Zie ook praktijkvoorbeeld 5, voor het verwerken van ziektemeldingen en betermeldingen.

Ook interessant voor HR:

GDPR en HR: de do’s en dont’s voor je recruitmentproces

5 manieren waarop je de privacy van je medewerkers automatiseert

Optimaal en veilig beheer van personeelsdossiers


[1] ‘HR-Trends 2020-2021’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software

Deel dit blog

Ook aan de slag met het optimaliseren van personeelsdossiers?

Wil je meer weten over hoe je je personeelsdossiers optimaal en veilig digitaal kunt beheren?

Download dan de whitepaper.

Whitepapr Samen slimmer digitaal werken

Gerelateerde blogs

Wat is versiebeheer

Wat is versiebeheer

Hoe werkt het en wat zijn de voordelen? Een oude versie, het doorsturen van de verkeerde informatie of het verliezen van informatie bij het...

Lees meer

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00