Dit zijn de trends en uitdagingen voor HR komend jaar

Het personeelstekort was de afgelopen tien jaar nog nooit zo groot, maar liefst 20% van de ondernemers wordt momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Nóg moeilijker is het werven van mensen met ervaring. En dan wil je ook nog het talent wat je al in huis hebt, aan boord houden. Gezien de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt, is het helemaal niet zo verrassend dat Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding door HR Managers als topprioriteit is aangewezen. Wat kun je doen om je als merk positief in de markt te onderscheiden? En wat zijn de andere grote trends in HR-land in 2019-2020?

HR trends dit jaar:

Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding op nummer 1

Domineerde privacy en databeveiliging in 2018 nog de HR beleidsagenda, in 2019-2020 lijkt het belangrijkste thema arbeidsmarktcommunicatie & employer branding te worden. Ook aan strategische personeels-planning en duurzame inzetbaarheid wordt door HR Managers prioriteit toegekend, blijkt uit het jaarlijkse HR trendonderzoek van Berenschot.

Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding

Arbeidsmarktcommunicatie is het structureel communiceren naar interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen. Hierdoor worden de arbeidsmarktgroepen beïnvloed, met als doel het werven van nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het merk en contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers.

In een bewogen arbeidsmarkt waar meer vraag is dan aanbod, kun je vast wel raden waarom arbeidsmarktcommunicatie in 2019-2020 aanvoerder van de lijst is. De strijd om talent is hevig, hoe zorg je dat je opvalt en je als organisatie positief onderscheidt? De oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn: behandel je kandidaten hetzelfde als je klanten. Besteed nadrukkelijk aandacht aan de ‘employee experience’, of het nu gaat om het werven van nieuwe mensen of het behouden van talent.

“Organisaties die hun werknemers als klanten behandelen, hebben hun HR-afdeling drastisch hervormd. Zo hebben zij hun focus verlegd van administratieve processen naar strategisch HR gecombineerd met goede ervaringen van de afdelingen verkoop en marketing. Hierdoor ontstaat er aandacht voor de medewerker en intern talent met als gevolg meer werkplezier en een hogere productiviteit.”

(HR trends 2018-2019 Berenschot)

Strategische personeelsplanning

Op het juiste moment beschikken over de juiste mensen om de juiste dingen te doen. Dat is waar strategische personeelsplanning over gaat: anticiperen, in plaats van achteraf brandjes blussen. Strategische personeelsplanning is een belangrijke HR-trend en prijkt in 2019-2020 bovenaan de agenda.

Je houdt hierbij de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. Wat doet de economie? Stijgt de vraag in de arbeidsmarkt of juist niet?  Ook de strategische organisatiedoelstellingen spelen een rol. Waar staat de onderneming over drie jaar? En beschikken jouw medewerkers over de juiste competenties om de onderneming daar te kunnen brengen? Neem je personeelsbestand onder de loep. Is het bestand in balans? Hoe verhouden de in- en uitstroom zich tot elkaar? En hoe zit het met de kennisoverdracht van de mensen die verdwijnen?

Analyseer de verschillen tussen wat je de komende jaren nodig hebt, en wat je nu in huis hebt. Vervolgens kun je jouw strategische personeelsplanning maken. Beschrijf de benodigde bijscholing, werving, doorstroom, kennisoverdracht en uitstroom.

Duurzame inzetbaarheid

De commotie rondom de GDPR -en de forse workload die dit voor HR met zich meebracht-  dreigde duurzame inzetbaarheid in 2018 onder te sneeuwen, maar niets is minder waar: het beleidsonderwerp is (opnieuw) tot topprioriteit verkozen. Duurzame inzetbaarheid staat al jarenlang in de top vijf, maar wat betekent het eigenlijk?

Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden om in hun huidige en toekomstige werk goed, gezond en met plezier te functioneren. Voor HR dus belangrijk om rekening mee te houden.

Hoe? Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Om goed met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers om te gaan, is het belangrijk om op tijd je strategie, beleid en middelen voor duurzame inzetbaarheid te bepalen. Instrumenten die onder andere gebruikt kunnen worden, zijn: opleiding, omscholing, aanpassing van het takenpakket, aanpassing van de arbeidsduur, thuiswerken en demotie.

Aan de slag met HR-trends in 2020

2020 wordt een bewogen jaar, de arbeidsmarkt is volop in beweging. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel is een uitdaging, en tegelijkertijd vraagt het behoud van talent minstens zoveel aandacht. Een hele kluif, dit vraagt om planning, organisatie en overzicht. Een document management systeem helpt je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan de slag te gaan met de HR-trends. Hiermee beheer je veilig en optimaal je personeelsdossiers.

Meer weten? Lees dan de gratis whitepaper over het veilig en optimaal beheren van  personeelsdossiers.

Deel dit blog

Uw HR administratie 100% privacy proof?

DigiOffice optimaliseert en beveiligd het beheer van personeelsdossiers.
Benieuwd hoe je veilig en optimaal je personeelsdossiers kan beheren?
Lees het in onze whitepaper

Gerelateerde blogs

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00