Systeemeisen DigiOffice

 

Hieronder vindt u de minimale systeemeisen van DigiOffice. De meeste onderdelen van DigiOffice draaien in een webbrowser ofwel een Rich Internet Application (RIA). Om deze reden is het belangrijk dat de computer van de gebruiker is uitgerust met actuele hardware. Met name in Citrix-omgevingen (veel gebruikers op 1 server) moet hier rekening mee worden gehouden: processor, geheugen en grafische kaart spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Cliënt pc

Hardware

• Processor: Minimaal 2 cores (min. 2,5 Ghz)

• Minimaal 8Gb geheugen

• Schermresolutie minimaal 1920 x 1080 (Full HD)

 

Software

• Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 of 64 bits), Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

• Microsoft Office 2013; 2016; 32 bits

• Microsoft Office 365 (volledig geïnstalleerde Officetoepassingen 32 bits)

• Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome en Mozilla FireFox, alleen op het Windows platform

• Minimaal Adobe Acrobat Reader X

• Microsoft .NET Framework 4.6.1

• Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime wanneer gebruik gemaakt gaat worden van de DigiOffice voor Outlook add-in

 

Fileserver

• Minimaal 100 Mb opslagruimte voor de programmatuur van DigiOffice

 

E-mailserver

• SMTP-server zoals bijvoorbeeld Microsoft Exchange 2010

 

Systeemeisen DigiOffice servers

De systeemeisen voor de DigiOffice servers zijn afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers, de gebruikte functionaliteiten en

de inrichting van de processen en werkstromen. Een omgeving met veel gelijktijdige gebruikers of intensief gebruik van werkstromen gebruikt meer resources dan een kleine omgeving met een eenvoudige inrichting. Bij grote omgevingen kan het nodig zijn om meerdere servers voor de verschillende rollen in te richten.

Wanneer er eisen zijn voor hoge beschikbaarheid moeten er voor elk type server (webserver, applicatie, database, etc.)

ook meerdere servers moeten worden ingericht met configuratie van load balancing en/of failover clustering.

 

Voor het gebruik van DigiOffice Mobile, DigiOffice Extranet, DigiOffice voor SharePoint online, DigiOffice voor Office 365 en de DigiOffice mobiele Apps zijn extra servers nodig voor de communicatie met de externe gebruikers.

 

Bij gebruik van een test- en acceptatie omgeving zijn ook extra servers nodig. Daarbij kan in de meeste gevallen worden volstaan

met minder resources en/of meerdere rollen op dezelfde server.

 

Applicatieserver

Hardware

• Processor: Minimaal 2 cores

• Minimaal 8 Gb geheugen

• Schijfruimte voor DigiOffice software: 10Gb

 

Software

• Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

• Microsoft.NET Framework 4.6.1

• Windows PowerShell 3.0

 

Database-server

Hardware

Voor +/- 50 gelijktijdige gebruikers:

• Processor: Minimaal 2 cores (min. 2,5 Ghz)

• Minimaal 8Gb geheugen (aanbevolen 16Gb)

• Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

 

Voor +/- 200 gelijktijdige gebruikers:

• Processor: Minimaal 4 cores (min. 2,5 Ghz)

• Minimaal 16Gb geheugen (aanbevolen 32Gb)

• Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

 

Software

• Microsoft SQL Server  2012 / 2014 / 2016 (minimaal Standard edition)

 

Webserver (DigiOffice, DigiOffice Extranet, DigiOffice Mobile CRM)

Hardware

Voor +/- 50 gelijktijdige gebruikers:

• Processor: Minimaal 2 cores (min. 2,5 Ghz)

• Minimaal 4Gb geheugen (aanbevolen 8Gb)

• Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

• Schijfruimte voor DigiOffice software: 10Gb

 

Voor +/- 200 gelijktijdige gebruikers:

Processor: Minimaal 4 cores (min. 2,5 Ghz)

• Minimaal 8Gb geheugen (aanbevolen 16Gb)

• Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

• Schijfruimte voor DigiOffice software: 10Gb

 

Software

• Internet Information Services 7.5 / 8.0 / 8.5

• Microsoft ReportViewer 2014

• Microsoft.NET Framework 4.6.1

• Windows PowerShell 3.0

 

Bovenstaande specificaties zijn indicatief voor 'gemiddeld' gebruik van DigiOffice. Hieronder verstaan wij:

• Dagelijks opzoeken van NAW-gegevens

• Dagelijks exporteren van enkelvoudige of kleine aantallen NAW-gegevens naar WhiteOffice/Microsoft Office Outlook

• Dagelijks muteren van NAW-gegevens

• Wekelijks selecties maken

• Wekelijks uitdraaien van overzichten

 

Wanneer blijkt dat één webserver niet voldoende is, het aantal gebruikers en/of de intensiteit van het gebruik neemt toe, dan is het mogelijk om extra webservers (NLB cluster) naast de huidige webserver te plaatsen. Het aanbod en de verzoeken worden dan evenredig verdeeld. Uiteraard is dit aantal afhankelijk van de intensiteit waarmee DigiOffice wordt gebruikt

 

DigiOffice Mobile DMS cliënt

Hardware

• Minimaal iPad 2 of iPhone 4S

• Android tablet of Android telefoon

 

Software

• Minimaal iOS 11 (iPad en iPhone)

• Minimaal Android 5.0 (Android tablet of telefoon)

 

DigiOffice Extranet, DigiOffice Mobile en DigiOffice voor SharePoint Online / DigiOffice voor Office 365

Bij gebruik van DigiOffice Mobile, DigiOffice Extranet, DigiOffice voor SharePoint online, DigiOffice voor Office 365 en de mobile Apps zijn extra servers nodig. De specifieke inrichting en systeemeisen zijn afhankelijk van de vereiste functionaliteiten. Omdat de servers extern gepubliceerd moeten worden (toegang via het Internet) zijn er ook specifieke eisen voor de inrichting van de servers, DNS-registratie, SSL-certificaten en de netwerkconfiguratie.

DigiOffice

Extranet

DigiOffice API Services

DigiOffice API Gateway

Microsoft Azure Active Directory

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

O

O

 

 

 

V

V

V

 

V

V

V

DigiOffice

Mobile CRM

DigiOffice

Mobile DMS

 DigiOffice voor Outlook add-in

DigiOffice voor Office 365

DigiOffice voor SharePoint online

O = Optioneel

V = Verplicht

DigiOffice Gateway server

Hardware

• Processor Minimaal 1 core (min. 2 Ghz)

• Geheugen Minimaal 4 GB

 

Server software

• Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

• Internet Information Services 7.5 of hoger

• Microsoft.NET Framework 4.6.1

• Windows PowerShell 3.0 of hoger

• Schijfruimte voor DigiOffice Software 10 GB

 

N.B.: De DigiOffice gateway server worden bij voorkeur in een perimeter netwerk (DMZ) geplaatst.

 

DigiOffice in combinatie met Microsoft SharePoint

DigiOffice ondersteunt Microsoft SharePoint 2013, Microsoft SharePoint 2016 en SharePoint Online.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een SharePoint on-premises omgeving zijn er extra servers nodig voor het inrichten van een SharePoint farm. Ook hiervoor geldt dat het aantal servers en de systeemeisen afhankelijk zijn van het aantal gelijktijdige gebruikers en de gebruikte SharePoint functionaliteiten. De algemene systeemeisen voor SharePoint on-premises zijn:

 

Hardware database server

• Processor: Minimaal 4 cores

• Minimaal 16-24Gb geheugen

• Schijfruimte: 80Gb

 

Hardware web server or application (3-server farm)

• Processor: Minimaal 4 cores

• Minimaal 16-24Gb geheugen

• Schijfruimte: 80Gb

 

Voor verdere informatie over de systeemeisen en configuratie van SharePoint 2013

Voor verdere informatie over de systeemeisen en configuratie van SharePoint 2016

 

Netwerkconfiguratie

Een onjuiste netwerkconfiguratie kan van invloed zijn op de prestaties van DigiOffice. Hierbij moet gedacht worden aan

juiste portconfiguratie op switches, routing, DNS et cetera. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

DigiOffice

Home

Extranet

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement