Opslag

DigiOffice bepaalt de opslaglocatie

van uw documenten

DigiOffice bepaalt de opslaglocatie van uw documenten: eenduidig en zonder dat u en uw collega’s daar zelf over na hoeven te denken. Welke locatie DigiOffice daarvoor kiest, schrijven de ingestelde opslagprofielen en opslagregels voor. Deze afspraken stellen niet alleen de plaats, maar ook het beveiligingsniveau van een document vast. Bij een reorganisatie of fusie hoeven alleen de opslagregels aangepast te worden om te zorgen dat documenten automatisch verplaatst worden naar een nieuwe locatie.

 

Opslagprofielen

DigiOffice kan, onafhankelijk van elkaar maar ook in combinatie, werken met de volgende opslagprofielen: Blob, file server (file-systeem), cloud en SharePoint. Elk opslagprofiel heeft opties voor het configureren van de inrichting voor het type opslaglocatie. Voor Blobs is dat alleen een database, voor file server zijn dat shares en mappen. Voor SharePoint zijn dit web applicaties, bibliotheken, sites, mappen en site-collections.

In de praktijk betekent dit dat Blob, de extra beveiligde locatie binnen DigiOffice, ingeschakeld kan worden voor tijdelijke opslag van bijvoorbeeld gescande post. De file server wordt gebruikt als locatie voor eerdere versies van documenten en SharePoint voor laatste versies.

 

Opslagregels

DigiOffice routeert documenten naar het juiste profiel en de juiste plaats in het opslagprofiel volgens gedefinieerde opslagregels. Elke opslagregel bestaat uit 2 delen: de SQL query met de criteria waaraan het document moet voldoen en de opslaglocatie. Opslagregels kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere locaties in de opslagprofielen.

 

DigiOffice

 

Home

Extranet

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement